Dzisiaj jest: Sobota, 23/05/2015,
imieniny: Iwona, Michał, Dezyderiusz
sp
Logowanie administratora stronyMapa stronyParafia Skierniewice  
Parafia Skierniewice
 
Aktualnosci

Dzieci rocznicowe
Spotkania modlitewne


Aktualnosci

Aktualnosci

Aktualnosci Koniecznie wpisz się do naszej Księgi Gości!

Odwiedzin
Odwiedzin: 549205
Kliknięć: 1257594
wirtualny spacer
Zapraszamy do obejrzenia pięknej panoramy naszego kościoła. Wirtualny spacer online.
sp

Świetlica dla dzieci przy naszej Parafii została otwarta w marcu 2007 roku dzieki podpisaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej ze Skierniewic " Chodźmy razem".

Umowę można przeczytać na dole strony!Aktualnie świetlica przyjęła nazwę "Kreator sukcesu" i zaprasza od poniedziałku do czwartku w godzinach 16-19.W Piątki - nie ma normalnych zajęć w świetlicy , ale
Nie ma to jak zacząć weekend na basenie! :)
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego wyjazdu na skierniewicki basen NAWA. Autokar podstawiany jest na parkingu przed kościołem na Zadębiu o godz. 19.00

Podczas działań świetlicy przewidujemy: organizowanie różnych imprez okolicznościowych, spotkań towarzyskich, konkursów.


W okresie funkcjonowania świetlicy organizujemy dzieciom wycieczki, spotkania wigilijne z księżmi i zaproszonymi gośćmi, zabawę andrzejkową i mikołaja. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w spotkaniach integracyjnych organizowanych z okazji Dnia Dziecka, Rodzinnych Rajdach Rowerowych, Piknikach Rodzinnych i innych.

Dzieci do świetlicy zgłaszają się: dobrowolnie, przez rodziców, pracowników socjalnych, pedagogów, kolegów, którzy namawiają swoich rówieśników do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Uczestnikami świetlicy są dziewczynki i chłopcy ze szkoły podstawowej i gimnazjum z rejonu osiedla Zadębie, zaprzyjaźnieni wolontariusze.Naczelnym założeniem świetlicy jest zabezpieczenie czasu wolnego oraz właściwa realizacja potrzeb psychicznych i bytowych dzieci. Dzięki wykorzystaniu pracy wielu fachowców jak: pedagoga, psychologa staramy się zminimalizować rozmiar negatywnych zachowań dzieci, poprawić stosunek do nauki i prawidłowego komunikowania ze swoimi rówieśnikami. Dzieci nabywają umiejętności słuchania drugiej osoby i swobody wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Rodzice natomiast nabywają umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci, budowania klimatu zaufania i odbudowania poprawnych relacji rodzinnych.


*******************************************************************************************


*******************************************************************************************

Umowa zawarta z Fundacją:

Skierniewice, dn. 01.03.2007r.

UMOWA O WSPÓŁPRACY


Zawarta pomiędzy Parafią p.w. Miłosierdzia Bożego ul. ul. Św. s. F. Kowalskiej 1,
96-100 Skierniewice,

reprezentowaną przez Proboszcza: ks. Jana Rawę
zwaną dalej Parafią,
a
Fundacją Pomocy Społecznej „CHODŹMY RAZEM”,
zwaną dalej Fundacją,
reprezentowaną przez Romana Czyżewskiego – Prezesa Zarządu

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca pomiędzy Parafią a Fundacją, która polegać będzie na prowadzeniu przez Fundację świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rejonu Parafii w lokalu i z użyciem wyposażenia lokalu należącego do Parafii.
2. Umowa obejmuje prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, pomoc w odrabianiu prac domowych, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i sportowych oraz zapewnienie posiłku dla dzieci uczęszczających do świetlicy zgodnie ze standardami prowadzenia świetlic środowiskowych.
3. Fundacja oświadcza, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, układowe lub inne, które powodowałoby zagrożenie dla prawidłowej realizacji tej umowy.
4. Fundacja ponadto oświadcza, że prowadzona przez nią działalność statutowa obejmuje działania objęte przedmiotem niniejszej umowy.

§2
1. Celem prawidłowej realizacji umowy Fundacja zobowiązuje się do:
- Prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych od marca 2007r. w dni nauki szkolnej w godzinach 15.00 – 19.00
- Zapewnienia podopiecznym fachowej i kompetentnej opieki kadry pedagogicznej, interesujących form spędzania czasu, pomocy i wsparcia podopiecznym i ich rodzinom w sytuacjach trudnych
- Ścisłej współpracy z Parafią w celu jak najlepszego wypełnienia zadań opiekuńczo – wychowawczych
- Informowania proboszcza parafii o swoich inicjatywach opiekuńczo - wychowawczych
- Zapewnienia podopiecznym posiłku regeneracyjnego
- W miarę możliwości zorganizowania zajęć dodatkowych w dniach wolnych od nauki szkolnej (zajęcia sportowe na hali i na basenie, wyjścia do kina, Domu Kultury, na pikniki i krótkie wycieczki poza miejsce zamieszkania, udział w festynach i innych imprezach zewnętrznych)
- Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej oraz ewidencji osób uczęszczających na zajęcia z prawem wglądu do nich przez Proboszcza parafii
- Zabezpieczenia materiałów i sprzętu ( potrzebne przybory szkolne, materiały plastyczne i edukacyjne, komputery, i inny sprzęt) potrzebnych do realizacji zadań statutowych
- odpowiedzialności za materialną stronę użytkowanych pomieszczeń i terenów oraz do utrzymania należytego porządku i czystości
2. Natomiast Parafia zobowiązuje się do:

- Nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń parafialnych zaadoptowanych do celów prowadzenia świetlicy środowiskowej,
- Pomocy i wsparcia w realizacji określonych celów działania Fundacji,
- Współpracy z Fundacją w klimacie życzliwości oraz obustronnej chęci realizacji wspólnych celów,
3. Parafia wyraża zgodę na prowadzenie przez Fundację działalności zgodnie z projektem zajęć opiekuńczo – wychowawczych /załącznik Nr 1/
§ 3
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 9
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

......................................................... ...........................................................
podpis osoby reprezentującej Parafię podpis osoby reprezentującej FundacjęZe świetlicy korzysta ok 50 dzieci. Czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 19.00. Dzieci korzystają z możliwości nauki, odrabiania lekcji, prowadzone sa zajęcia sportowe na hali sportowej, na basenie lub świężym powietrzu ( dzieci mają do dyspozycji plac zabaw znajdujący się przy kościele). Ponadto oferujemy zajęcia taneczne, ze śpiewu, prace ręczne ( malowanie, wycinanie, wyklejanie i inne). W świetlicy jest telewizor, komputer, różne gry i zabawy, dobre filmy i bajki dla dzieci oraz książki. Mamy stół do ping - ponga i salę komputerową. Dzieci otrzymują napoje i posiłek regenerujący. Innych szczegółowych informacji udzielają osoby prowadzące i opiekujące się świetlicą. Zapraszamy dzieci i młodzież.

 
Aktualnosci
Ogłoszenia / intencje 24-31 maja 2015
Ogłoszenia / intencje 17 - 24 maja 2015


AktualnosciAktualnosci
Facebook Aktualnosci
Kanał Youtube
Benedyktyni